7 Kwiecień 2020

 
Apostolstwo

Działalność apostolska Córek Świętego Józefa rodzi się z pełni intensywnego życia wewnętrznego i wspólnotowego oraz z pragnienia przybliżenia innych do Źródła Radości, którym jest Chrystus.

Zaangażowanie w wychowanie dzieci sięga czasów założenia, kiedy to zadaniem niektórych pań ze szlacheckich domów było przygotowanie do życia w społeczeństwie sierot oddanych „wstawiennictwu Świętego Józefa”. „Córki” widziały w tej działalności apostolskie przedłużenie ich poświęcenia się Bogu, ponieważ takie były wymogi ówczesnej chwili. Z czasem, to zaangażowanie w wychowanie przystosowało się do wymagań społecznych. Została założona szkoła, która obecnie przyjmuje dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat. W relacjach z wychowankami i z rodzinami, siostry nie ograniczają się wyłącznie do przekazywania pojęć i informacji, ale dzielą się, nie mogłyby być inaczej, bogactwem chrześcijańskiego doświadczenia.

Apostolato

Poza regularnymi zajęciami szkolnymi, przeżywane są chwile chrześcijańskiej formacji dla dorosłych, cenione „dni rodzin”, inicjatywy artystyczne i rozrywkowe, wszystko zwrócone ku wzrostowi duchowemu.

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cņrek Swietego Jņzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106