12 Listopad 2018

 
Wezwani do świadectwa

Ojciec Święty przyjechał do Polski świadom niebezpieczeństw grożących prawdzie ze strony pełnego pychy świata. Mocno zabrzmiały wezwania jakie przed nami postawił: z całą prostotą, zaufaniem, ale też z ojcowskim przynagleniem, do ktņrego ma prawo, jako ktoś przyznający się do swojego wielkiego przywiązania do Jana Pawła II.
Benedykt XVI przypomniał nam ,że jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do tego , by wziąć na siebie część odpowiedzialności za prawdę Ewangelii.A więc “konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Kościoła”, “dochowywać wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia”. Nie możemy też”ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma Świętego”. Bowiem tylko “cała prawda pozwoli przylgnąć do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia”.

Wmiesiącu  różańcowym, miesiącu należącym do Maryi, nasze świadectwo powinno być świadectwem modlitwy . Modlitwy nie byle jakiej. Różaniec ze swoją głębią i prostotą zarazem, mógłby zjednoczyć Polaków w kontemplacji tajemnic życia Jezusa i Maryi. Modlitwy nie da się pominąć na drodze do prawdy. Od modlitwy nie można odciąć się,gdy chce się dobrze pzeżyć k każdy dzień.
Benedykt XVI, który z taką wzruszającą otwartością wyznał, że przyjechał do nas, by złożyć hołd pamięci i świadectwu życia Jana Pawła II, ale i “zakosztować naszej wiary”, wzywa nas, by trwały w nas wiara i czyn. Byśmy spieszyli składać świadectwo wobec całego świata. Tym czynem jest modlitwa - w tym niezwykle skuteczna jest modlitwa różańcowa. Papież odczytał z naszej historii i teraźniejszości coś, co niełatwo byłoby nam samym stwierdzić. Że mianowicie ziemia nasza jest “miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa”. Że jesteśmy powołani, może nawet bardziej niż inni, “od chwili błogosławionej śmierci Sługi Bożego”. Powołani… A zatem Ten, który nas powołuje, zna nas i ma prawo spodziewać się, że nie zawiedziemy.
Jeżeli chcesz to zobacz  również! “Dla was”.

Indietro Wròć na stonę"Pogłębione artykuły" Indietro

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cņrek Swietego Jņzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106