3 aprilie 2020

 
Castitate

Există o castitate pe care fiecare fiinţă umană este chemată să o trăiască: este ordine în persoană, echilibru, capacitate de a folosi toate facultăţile de care omul dispune – nefiind exclusă nici realitatea frumoasă a sexualităţii – ca mijloace ale dăruirii de sine.

Să fi cast înseamnă să răspunzi unei nevoi intime a persoanei umane, care a fost creată “după chipul lui Dumnezu” iar Dumnezeu este în mod eminent Iubire şi dăruire de Sine. Cu cât viaţa noastră va fi oglinda acestui chip, cu atât mai mult suntem bărbaţi adevăraţi şi femei adevărate! Pe lângă aceasta, există şi o chemare cu totul deosebită a lui Isus la “o nouă stare de viaţă”:

Castitatea desăvârşită pentru Împărăţia Cerurilor. Tocmai prin această motivaţie “pentru Împărăţia cerurilor” este pus în lumină Votul Castităţii: “Întrucât Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul nostru iar mântuirea finală este lucrătoare în lume, este aşadar posibil ca anumite persoane, chemate de Dumnezeu, să aleagă încă de acum să trăiască aşa cum se trăieşte în condiţia finală a Împărăţiei. Este vorba de o existenţă profetică” (Rainero Cantalamessa). Castitatea este un dar pe care Domnul îl face cui doreşte, pentru binele Bisericii şi al omenirii întregi. Ea nu este renunţarea la a fi femeie în mod deplin, nu este neputinţa de a iubi. Ea nu este ceva “împotriva naturii”, sau mai bine zis, ea merge împotriva naturii corupte pentru a găsi adevărata natură umană. Natura umană nu este pur şi simplu un conglomerat de celule, ci e o realitate superioară, a cărei mare valoare se înţelege numai dacă ne gândim la scopul ultim al omului: viaţa veşnică.

Castitatea desăvârşită pentru Împărăţia Cerurilor constituie un apel al vocaţiei fundamentale care îl priveşte pe fiecare om: chemarea la viaţa veşnică. Fiind conştiente de toate acestea şi având inima plină de recunoştinţă şi de bucurie, noi, Fiicele Sfântului Iosif, depunem Votul Castităţii pentru toată viaţa noastră!

Indietro TOP Indietro

Institutul Fiicelor Sfântului Iosif
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106