7 aprilie 2020

 
Cine suntem

“Ut in omnibus glorificetur Deus”: suntem Surorile unei Comunităţi religioase întemeiate în 1517 şi care, de-a lungul secolelor, s-a străduit să-şi păstreze viu acest motto.

“Pentru ca în toate să fie preamărit Dumnezeu” este lumina care face posibilă înţelegerea vieţii noastre, a întregului nostru fel de a fi. Regula, care determină viaţa noastră dându-i o orientare fermă, ne conduce cu preceptele sale la preocuparea constantă de a fi consacrate în întregime măririi lui Dumnezeu. Vocaţia noastră de a-l preamări întru toate pe Domnul este pusă în evidenţă de întâietatea acordată zilnic Liturgiei şi vieţii fraterne, elemente esenţiale şi indisolubil legate între ele.

Figlie di San Giuseppe - Chi siamo

Mărturisim public iubirea lui Dumnezeu printr-un stil de viaţă care acordă o prioritate absolută reculegerii interioare, pe care mănăstirea o păstrează şi o susţine. Spiritul de rugăciune se revarsă în atenţia delicată pentru Surori şi în energia apostolică îndreptată către răspândirea învăţăturii lui Hristos.

Acestea sunt cele două “coloane de rezistenţă” ale fiecărei zi din viaţa noastră:

  • o viaţă comunitară intensă, în rugăciune şi în gesturile simple precum împărtăşirea muncii, a hranei, a orelor de destindere sau a lecturii;

  • angajarea cotidiană în educarea copiilor prin Grădiniţă şi Şcoala Primară, precum şi ajutorul oferit familiilor şi adulţilor care doresc să îşi aprofundeze credinţa.

Figlie di San Giuseppe - Chi siamo

Indietro TOP Indietro

Institutul Fiicelor Sfântului Iosif
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106