22 Sierpień 2019

 
Spotkania dla rodzin

Są to uprzywilejowane chwile, dzięki którym rozumie się, że „szkoła katolicka” nie jest tylko wyborem pedagogicznym, lecz miejscem spotkania, wzrastania w wierze, dzielenia się doświadczeniami.

Te spotkania nie opierają się tylko na schemacie czysto informacyjnym. Są one spotkaniami formacyjnymi dzięki konferencjom na temat wychowania, życia chrześcijańskiego, aktualności. Są rekreacyjnymi z okazji uroczystości religijnych i nie tylko (koncert Bożonarodzeniowy, zabawa karnawałowa, przedstawienie i obiad na zakończenie roku szkolnego). Są dzieleniem się doświadczeniami podczas pielgrzymek, wycieczek, niedziel poświęconych rodzinom.

Celem jest formowanie prawdziwej WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, takiej jak na początku życia Kościoła, utworzonej w poszukiwaniu Pana, Jego Miłości doświadczając Jego obecności wśród nas; powstałej ze szczerej przyjaźni i otwartości wobec innych, ich potrzeb duchowych i materialnych. Bóg stworzył nas z jedyną, niepowtarzalną osobowością, ale wpisał w nasze jestestwo nieodpartą potrzebę do życia „we wspólnocie”, „w społeczeństwie”. Nie jesteśmy sami, nie możemy zamknąć się w samotnym, egoistycznym życiu, ani jako jednostki ani jako rodziny.

Apostolato

Przynależymy do Kościoła, do ludzkości! Musimy silnie odczuwać sens przynależności i być świadomymi, że dojdziemy do pełnej realizacji nas samych otwierając się na innych i tworząc prawdziwą wspólnotę. Tego pragnął i nauczał Chrystus, nasz Stwórca i nasz Mistrz. Pragniemy rozszerzać naszą chrześcijańską wspólnotę, podzielać wartości, wspierać się wzajemnie dobrą radą, pomocą, aktywną bliskością. Pragniemy być otwarci na wszystkich, gotowi ukazać motywy Nadziei, która jest w nas i sprawiać, by nasze dzieci wzrastały w klimacie prawdziwego człowieczeństwa.

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cņrek Swietego Jņzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106