12 Listopad 2018

 
Liturgia i modlitwa monastyczna

Antyczne poświęcenie dziewic (ceremonia, której my używamy podczas ślubów wieczystych) jest analogiczna do obrzędu poświęcenia kościoła: zakonnica uważana jest za „dom modlitwy”. Modlitwa jest więc naszym specyficznym zadaniem.

Nasza Reguła ukierunkowuje nas na rozumienie modlitwy jako stylu życia, jako skupienia, jako ciszy pełnej ciepła i przepełnionej Duchem Świętym. Rozumiana jako oddech duszy, jako gorliwe poszukiwanie Woli Boga, aby przylgnąć do niej całym sercem. Modlitwa jest realizacją Chrystusowego wezwania „módlcie się nieustannie”.

Voto di Povertà

Pragnienie duszy, by chwalić Boga, znajduje swój najwyższy wyraz podczas celebracji Liturgii Godzin. „Jesteśmy ambasadorami Kościoła przed Ojcem, któremu oddajemy hołd, wstawiamy się za Jego (Kościoła) sprawami, wspominamy na Jego przywileje. Kiedy więc jesteśmy na chórze, mamy jakby podwójną osobowość: naszą indywidualną (z nędzami, ze słabościami i przewinieniami) ale także tę drugą, członków Ciała Mistycznego Chrystusa, wysłanników Kościoła. Dlatego musimy wstawać się u Boga, przedstawiając Mu tak różnorakie i liczne potrzeby społeczności. Chrystus jest z nami, jak to otwarcie obiecał. Jest najwyższym hierarchą, który przyjmuje nasze modlitwy, odbiera cześć, aby łączyć je ze swymi i zanieść je przed tron Ojca” (Marmion).

Voto di Povertà

Liturgia Godzin jest modlitwą publiczną, która daje głos wszystkim stworzeniom, aby mogły oddać chwałę Bogu słowami Ducha Świętego.

Najwyższym punktem naszej jedności z Bogiem jest na pewno uczestnictwo we Mszy Świętej. Oczywiście najważniejszą i najrealniejszą osobistością naszego domu jest Chrystus obecny w Eucharystii, dlatego też Tabernakulum musi być środkiem i sercem naszego domu. Dla Niego pragniemy podjąć najpilniejsze, najdelikatniejsze, najserdeczniejsze starania.
Nadajemy także bardzo duże znaczenie codziennemu rozważaniu: lekturze duchowej, w szczególności Żywotom Świętych. W ten sposób nasz dzień jest cały przesiąknięty i rozpalony obecnością Pana i nieustannym dialogiem z Nim.

Liturgia Godzin Liturgią Kościoła

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cňrek Swietego Jňzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106