25 ianuarie 2020

 
Orele canoniceşi rugăciunea monastică

În consacrarea antică a unei fecioare – ritual pe care l-am preluat şi noi în Depunerea Solemnă a Voturilor – găsim o analogie cu ceremonia sfinţirii unei biserici: călugăriţa este considerată “domus orationis”. De aceea sarcina noastră fundamentală este rugăciunea.

Regula noastră ne ajută să înţelegem rugăciunea mai cu seamă ca stil de viaţă, ca reculegere, ca tăcere însufleţită de prezenţa Spiritului Sfânt. Înţeleasă astfel, ca respiraţie a sufletului, ca o căutare înflăcărată a Voinţei lui Dumnezeu pentru a o împlini din toată inima, rugăciunea este acea “oratio indistrupta” pe care Hristos ne-o pretinde în Evanghelie.

Voto di Povertà

 Această dorinţă arzătoare a sufletului de a-l lăuda pe Dumnezeu îşi găseşte expresia maximă în celebrarea Orelor Canonice. “Suntem ambasadorii Bisericii la Tatăl, îi oferim omagiile noastre, ne susţinem cauza şi drepturile. Aşadar atunci când stăm în cor avem o dublă personalitate: personalitatea noastră individuală, cu toate mizeriile, slăbiciunile şi vinovăţiile ei; personalitatea membrilor Trupului mistic al lui Isus Hristos, a trimişilor Bisericii. Datorită acestei calităţi avem datoria de a mijloci în faţa lui Dumnezeu, prezentându-i variatele şi numeroasele nevoi ale societăţii. Hristos este cu noi, aşa cum ne-a promis lămurit. El este ierarhul suprem, care ne primeşte rugăciunile şi adună laudele pentru a le uni cu ale Sale şi a le duce la tronul Tatălui” (Marmion).

Voto di Povertà

Orele canonice sunt rugăciune publică, care dă glas tuturor creaturilor pentru a-L lăuda pe Dumnezeu chiar cu cuvintele Spiritului Sfânt.

Punctul cel mai înalt al unirii noastre cu Dumnezeu este desigur participarea la Sfânta Liturghie. Este limpede că prezenţa ce caracterizează în mod specific şi real mănăstirea noastră este Prezenţa Euharistică şi de aceea Chivotul trebuie să fie centrul şi inima mănăstirii. Chivotului în care se păstrează Sfânta Euharistie îi este dedicată grija noastră cea mai atentă, mai scumpă şi mai delicată.

De asemenea, trebuie să acordăm cea mai mare importanţă Meditaţiei zilnice şi lecturii spirituale, în mod deosebit din vieţile Sfinţilor. Ziua noastră este astfel în întregime cuprinsă şi încălzită de prezenţa Domnului şi de dialogul interior cu El.

Indietro TOP Indietro

Institutul Fiicelor Sfântului Iosif
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106