7 Kwiecień 2020

 
Ślub posłuszeństwa

Ten ślub jest jakby najwyższym punktem wspinaczki duszy konsekrowanej i w pewnym sensie zawiera w sobie także dwa pozostałe śluby.
Posłuszeństwo jest potrzebne duszy zakonnej bardziej niż powietrze, którym oddycha. Przestaje ona być duszą konsekrowaną w chwili gdy zaniecha życia w posłuszeństwie.

Chrystus jest naszym jedynym wzorem; Jego istnienie jest zawarte pomiędzy dwoma przejawami posłuszeństwa: między „Ecce venio” („Oto przychodzę”), czyli Wcieleniem, a „Consumatum est” („Wykonało się”), czyli śmiercią na krzyżu. Zło przyszło na świat poprzez pychę i jej najbardziej szkodliwym owocem jest nieposłuszeństwo. Najwyższe posłuszeństwo Chrystusa Ojcu jest zwycięstwem nad światem, jest ostatecznym zwycięstwem Zmartwychwstania.

Voto di Obbedienza

Śluby zakonne są odpowiedzią na Boże wezwanie, by aktualizować ciągle na nowo Wielkanocne zwycięstwo poprzez nasze życie.
Posłuszeństwo jest drogą powrotu do pełnej jedności z Bogiem, którą wskazał nam sam Chrystus, podążając nią. Jest dla nas pewnością życia w zgodzie z wolą Bożą i pozwala nam na bezpośredni kontakt z Nim. Jaki związek pomiędzy osobami jest głębszy od tego, który jednoczy ich wolę?

Posłuszeństwo, aby było prawdziwe, musi być nadprzyrodzone. Poprzez podporządkowanie się Matce, siostra zakonna jest posłuszna Chrystusowi. Jedynym, któremu zawsze trzeba być posłusznym jest Bóg! Posłuszeństwo jest najwyższym wyrazem naszej miłości dla Chrystusa i naszej wiary w Niego. Wprowadzamy w życie ten ślub, postępując zgodnie z wymogami Reguły i życia we wspólnocie, przedkładając każdą naszą czynność pod ocenę i zgodę Matki, podążając gorliwie za głosem dzwonka, który wzywa nas na modlitwę, do pracy, do refektarza, na rekreację, na odpoczynek, by zebrać się wokół Matki, która mówi do nas i nas prowadzi.

Voto di Obbedienza

Słyszymy w nim zawsze głos Boga, który wzywa nas po imieniu i pragnie szczerej ofiary z nas poprzez stopienie naszej woli z Jego wolą: jak Jezusa z Ojcem. Jest to konkretne urzeczywistnienie ofiary Mszy Świętej, w której codziennie uczestniczymy: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”.

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cňrek Swietego Jňzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106