7 aprilie 2020

 
Votul Ascultării

Acest vot constituie punctul cel mai înalt al drumului sufletului consacrat şi, într-un anumit sens, le cuprinde în sine şi pe celelalte două. Ascultarea este mai necesară sufletului credincios mai mult chiar decât aerul pe care-l respiră: el încetează a mai fi suflet consacrat din momentul în care nu mai trăieşte în Ascultare.

Hristos este unicul nostru model, existenţa Sa desfăşurându-se între cele două strigăte ale ascultării: între Ecce venio al Întrupării şi Consummatum est al Crucii. Tocmai această Ascultare supremă a lui Hristos de Tatăl Său este biruinţa care a învins lumea, este victoria finală a Învierii. Răul a intrat în lume prin intermediul mândriei iar rodul său cel mai nociv este neascultarea. Consacrarea religioasă este răspunsul la chemarea lui Dumnezeu de a actualiza biruinţa Paştelui prin viaţa noastră. Ascultarea este calea, pe care însuşi Hristos ne-a arătat-o străbătându-o, pentru reîntoarcerea la comuniunea deplină cu Dumnezeu.

Voto di Obbedienza

Ascultarea este expresia cea mai elevată a iubirii noastre faţă de Hristos şi a credinţei noastre în El.

Voto di Obbedienza

Trăim în mod concret acest vot urmând Regula şi viaţa comunitară, supunând fiecare faptă judecăţii şi aprobării Maicii Stareţe, ascultând cu promtitudine clopotul care ne invită la rugăciune, la muncă, la masă, la recreaţie, la odihnă, adunându-ne în jurul Maicii care ne vorbeşte şi ne conduce … simţind mereu în aceasta glasul lui Dumnezeu, care ne cheamă pe nume şi ne cere să ne oferim sincer pe noi înşine, unind voinţa noastră cu voinţa Sa după cum a făcut Isus cu Tatăl ceresc. Ori aceasta nu este altceva decât actualizarea concretă a Jertfei Sfintei Liturghii la care participăm zilnic: “Prin Hristos, cu Hristos şi în Hristos”.

Indietro TOP Indietro

Institutul Fiicelor Sfântului Iosif
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106