7 Kwiecień 2020

 
Ślub ubóstwa

Najważniejszym owocem błogosławieństwa ewangelicznego, które ślub ubóstwa pozwala nam wprowadzić w życie, jest wolność: serce wolne od każdej pożądliwości, od każdego osobistego pragnienia, od każdej obawy.

Ubóstwo, które oznacza nieposiadanie niczego i niepożądanie dóbr materialnych (składając ślub zdałyśmy się całkowicie na Opatrzność Bożą) jest zaufaniem Bogu, który troszczy się o nas poprzez Przełożonych i Wspólnotę.

Voto di Povertà

Nie chcemy szukać niczego poza Bogiem, niczego poza tym, co Wspólnota daje w danym momencie. Pragniemy naśladować pierwszą wspólnotę chrześcijańską. Naszym jedynym bogactwem jest Chrystus, Jego obecność wśród nas, Jego Miłość.
Ubóstwo jest afektywne i efektywne:

  • afektywne ponieważ jest oderwaniem się przede wszystkim od nas samych, od własnej woli, umiejąc dostrzec w każdej sytuacji obecność Pana Boga;
  • efektywne ponieważ w momencie Ślubów zrzekłyśmy się wszystkiego, nie możemy rozporządzać niczym bez pozwolenia Przełożonych.

Używamy dóbr doczesnych dla potrzeb codziennych i w apostolstwie, ale z całkowicie wolnym sercem osób, które wiedzą, że dobra są tylko środkami; zawierzając temu, co Wspólnota nam ofiarowuje dzień po dniu.

Voto di Povertà

To pociąga za sobą także zaufanie i prostotę, z którymi prosimy o to, czego potrzebujemy, jak wszyscy, prawdziwi ubodzy-„błogosławieni ubodzy”.

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cņrek Swietego Jņzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106