3 aprilie 2020

 
Regula noastră

Chiar dacă noi suntem Surori cu o viaţă intensă de apostolat, Regula noastră are un caracter monastic, fiind profund înrădăcinată în gândirea benedictină care concepe viaţa consacrată ca o traducere practică a Evangheliei: o urmare totală a lui Isus Hristos, fără a pune vreodată ceva înaintea Lui.

Figlie di San Giuseppe - Chi siamo

Putem găsi în rezumat sensul Regulei noastre într-o scrisoare a Sfântului Ieronim: “Nu te laşi în voia capriciilor, ci trăieşti în mănăstire sub disciplina unei Maice şi în tovărăşia surorilor, astfel încât de la una înveţi umilinţa iar de la cealaltă răbdarea; aceasta te învaţă tăcerea iar cealaltă blândeţea. Nu faci ceea ce vrei, mănânci ce primeşti, împlineşti munca ce ţi-a fost încredinţată , trebuie să fi întotdeauna supusă, mergi obosită în pat şi te ridici apoi chiar dacă mai simţi nevoia de a dormi. Intonează psalmul când îţi vine rândul, căutând nu atât melodia vocii cât mai ales simţământul inimii…Slujeşte-ţi surorile, primeşte-i pe oaspeţi, acceptă corecţiile în tăcere, teme-te de conducătoarea mănăstirii ca de o superioară şi iubeşte-o ca pe o Mamă. Să crezi cu tărie că toate poruncile sale sunt date pentru binele tău şi, posedând virtutea ascultării,  să nu-ţi îngădui niciodată să le judeci”.

E important de înţeles că Regula nu are pentru noi rolul unui regulament lipsit de suflet, ci este mijlocul prin care se realizează în noi rugăciunea adresată de Isus Tatălui Său: “Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una”. Aceasta este cea mai autentică dorinţă a vieţii noastre.
 

Indietro TOP Indietro

Institutul Fiicelor Sfântului Iosif
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106