22 Sierpień 2019

 
Przedszkole i Szkola Podstawowa

Działalność pedagogiczna naszej szkoły znajduje bodziec w samym słowie „EDUKOWAĆ” tzn. „zaczerpnąć z siebie” i „prowadzić”. To ukierunkowuje nasze działanie przede wszystkim na kształtowanie osobowości dziecka, której to cechy są już zawarte w jego dziedzictwie duchowym. Cechy te muszą prowadzić do proporcjonalnego i pełnego rozwoju, wzbogacone znajomością elementów zewnętrznych takich jak wiadomości kulturalne, utwierdzone poprzez kształtowanie stabilnego i zrównoważonego, w obliczu zadań i trudności, charakteru.

To, tak ważne posłannictwo, rozwija się w szczęśliwym klimacie rodzinnym, który (jak wynika z doświadczenia ) jest „środowiskiem naturalnym” dla kiełkowania możliwości intelektualnych i uczuciowych wychowanków.

Apostolato

Przedszkole jest podzielone na dwie grupy, z których każda jest prowadzona przez siostrę zakonną. Zajęcia prowadzone w klasie służą rozwojowi umiejętności, kładąc duży nacisk na środki takie jak: muzyka, recytacja, taniec, rysunek, zabawy zorganizowane. Nauczyciele pracują na bazie ogólnych podstaw programowania wspólnych dla pracowników przedszkoli: przyczyniają się do kształtowania klas pierwszych.

Apostolato

Szkoła podstawowa składa się z pięciu klas, w których to pracuje wychowawczyni (prowadząca większość zajęć), wspomagana przez nauczycielkę języka obcego (język angielski), nauczycielkę wychowania fizycznego i nauczycielkę muzyki.

Grono nauczycielskie składa się z osób świeckich i zakonnych. Pracuje w pełnej zgodzie na bazie podstawowych linii naszych metod wychowawczych, w klimacie szczerej przyjaźni.

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cňrek Swietego Jňzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106