12 Listopad 2018

 
Historia

 

Pod koniec XV wieku, w klimacie żarliwej odnowy religijnej, powstały grupy chrześcijan nazwane „Oratoriami Miłości Bożej”. Pragnęli oni dojść do świętości i głębokiej przemiany wewnętrznej dzięki środkom, które Kościół proponował i nadal proponuje: Łasce Bożej, Sakramentom Świętym i miłości braterskiej. Wszystkie te osoby przyjmowały jako program życia wewnętrznego Miłość Bożą względem bliźnich, miłość, która przejawiała się szczególnie w dziełach dobroczynnych.

Comunitą Figlie di San Giuseppe

W Genui, jedną z osób, które w szczególny sposób odznaczały się w tym żarliwym ruchu, była św. Katarzyna Fieschi Adorno. Skupiła ona w swojej szkole duchowej wiele osób świeckich i zakonnych dążących do doskonałości. Wśród nich był także Ettore Vernazza, notariusz zajmujący wysokie stanowisko w rządzie Republiki Genueńskiej. Pobudzony przykładem swojej świętej mistrzyni, Vernazza powołał do życia różnorakie dzieła dobroczynne. Jednym z nich był również: „Conservatorio delle povere Figlie sotto il Patrocinio di S. Giuseppe”, zajmujący się sierotami i przygotowujący je do życia w społeczeństwie.

San Giuseppe

Na początku zajmowały się tym bogate panie z rodzin szlacheckich. Dość szybko jednak powstała grupa dziewcząt, które zapragnęły życia wspólnotowego, podporządkowanego konkretnej Regule. Chciały, opierając się nadal na „Oratoriach Miłości Bożej” i poszukując większej chwały Boga, ofiarować Mu własne ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Taki rodzaj życia, o cechach monastycznych, utrzymał się aż do dziś. Było to może dzięki temu, że Zgromadzenie, nigdy się nie rozprzestrzeniło, lecz ma jeden jedyny dom, ten w Genui.

Indietro TOP Indietro

Zgromadzenie Cņrek Swietego Jņzefa
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106