19 iunie 2019

 
Scurt istoric

 

La sfârşitul secolului al XV, în clima unei reînoiri religioase pline de fervoare, s-au constituit grupuri de creştini numite “Oratoriile Iubirii Dumnezeieşti”. Membrii acestora doreau să dobândească sfinţenia, să ajungă la o profundă schimbare lăuntrică prin intermediul mijloacelor pe care Biserica le oferea atunci şi pe care continuă şi astăzi să le ofere: Harul, Sfintele Taine şi iubirea fraternă. Toţi aceştia îşi asumau ca program al vieţii lor spirituale Iubirea lui Dumnezeu faţă de fraţi, Iubire care devine foarte fecundă prin faptele de caritate.

Comunitŕ Figlie di San Giuseppe

La Genova, una dintre personalităţile cele mai marcante ale acestei însufleţite mişcări, a fost desigur Sfânta Caterina Fieschi Adorno, care a atras la şcoala sa mistică numeroşi laici şi persoane consacrate aflate în căutarea desăvârşirii. Între aceştia se găsea şi nobilul Ettore Vernazza, un notar care ocupa funcţii însemnate în guvernul Republicii.

San Giuseppe

Însufleţit de pilda sfintei sale învăţătoare, Vernazza a dat viaţă unor diferite activităţi caritative, între care şi Azilul Fiicelor Sărace, pus sub ocrotirea Sfântului Iosif. Acest azil se ocupa de fetele orfane, pregătindu-le pentru viitoarea viaţă socială.

La început această misiune era realizată de câteva doamne nobile, însă nu după mult timp s-a format un nucleu de tinere care, continuând calea “Iubirii Dumnezeieşti” şi mai mare mărirea lui Dumnezeu, au dorit o viaţă comunitară, organizată printr-o Regulă, în care să-i poată oferi lui Dumnezeu propria sărăcie, castitate şi ascultare.

Această formă de viaţă, cu caracteristici monastice moderate, se păstrează şi astăzi în Institutul Fiicelor Sfântului Iosif, fiind probabil favorizată şi de faptul că Institutul nu s-a extins până acum, având ca sediu unic mănăstirea din Genova.

Indietro TOP Indietro

Institutul Fiicelor Sfântului Iosif
Salita Inferiore San Rocchino 15 - 16122 - Genova - Tel. 010/8393034 - Fax 010/8393799 - email
Partita Iva: 01263730101 -:- Codice Fiscale: 80045510106